Lion Stadhuis

Moties, amendementen en meer

De gemeenteraad kan een aantal middelen gebruiken om invloed uit te oefenen op de voorstellen om over beleid te besluiten. Natuurlijk kan men voor of tegen een voorstel stemmen, maar er is meer. Zo kan een fractie een motie of amendement indienen, of een initiatiefvoorstel. Wat dit betekent is te lezen in het hoofdstuk gemeenteraad. Tijdens vergaderingen van de gemeenteraad doet het college nogal eens een toezegging aan de raad om bijvoorbeeld een voorstel aan te passen. Alles wat invloed heeft op besluiten die zijn genomen is verzameld in overzichten.