Lion Stadhuis

Boodschap aan de raad

Publicatiedatum: 
24 mei 2022

Iedere inwoner, maatschappelijke organisatie of bedrijf in de gemeente kan een onderwerp aandragen bij de gemeenteraad. Dat kan heel divers zijn. Het gaat bijvoorbeeld om een vraag om ondersteuning, of iets presenteren dat bereikt is, of een initiatief waar de raad in mee kan gaan. De raad kan voorwaarden scheppen of op een andere manier steun bieden. Het moet wel een onderwerp zijn waar de gemeente ook over gaat.

Herkent u dit en heeft u een onderwerp voor de raad? Pak de gelegenheid en geef uw boodschap mee. Er is ééns per drie weken tijd voor ingeruimd. Over data, voorwaarden en mogelijkheden kunt u ">contact opnemen met de griffie. De griffie ondersteunt en bespreekt wat de beste manier kan zijn om een onderwerp verder te brengen.