Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Fijne feestdagen

Publicatiedatum: 
24 dec 2020

De raadsleden, fractieassistenten en de medewerkers van de griffie van de gemeente Leeuwarden wensen iedereen heel fijne feestdagen en een goede start van het nieuwe jaar!

Het afgelopen jaar is voor de gemeenteraad, net als voor iedereen, anders verlopen dan vooraf gedacht. Raadsleden en griffie hebben zich moeten aanpassen aan de omstandigheden die op ons afkwamen ten tijde van corona. Zoveel als mogelijk is de normale manier van vergaderen aangehouden. Waar nodig heeft de raad zich aangepast en geleerd digitaal te vergaderen. Het werk van de raad is zo goed als mogelijk doorgegaan maar raadsleden hebben het contact met de inwoners van onze gemeente erg gemist. Zo was het lang niet altijd mogelijk om fysiek insprekers te ontvangen en heeft de raad sinds het uitbreken van corona niet op werkbezoek  kunnen gaan. Hopelijk zal in de loop van 2021 een terugkeeer naar de fysieke ontmoeting weer mogelijk zijn. Graag ontmoet de raad u dan weer.