Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Gemeenteraad tijdens corona: 16 december

Publicatiedatum: 
15 dec 2020

De gemeenteraad van Leeuwarden houdt in principe vast aan de gewone structuur van het Politiek Podium. Dat betekent informatie verzamelen tijdens het Open Podium, oordeel vormen tijdens de Politieke Dialoog en finale debat en besluit nemen in de Besluitvormende Raadsvergadering.

Sinds maart heeft de raad zich steeds zoveel mogelijk aangepast aan de omstandigheden en de maatregelen die gelden tijdens de coronacrisis. Op het moment zijn de maatregelen weer aangescherpt. Dat betekent dat kritisch gekeken wordt naar de manier van vergaderen. De Open Podium bijeenkomsten worden in principe schriftelijk of digitaal gehouden. Over de  Dialoog en besluitvormende vergadering wordt per onderwerp een besluit genomen door de agendacommissie van de gemeenteraad. In veel gevallen zal een bijeenkomst digitaal plaatsvinden. In een enkel geval zijn er argumenten om een fysieke vergadering te organiseren. Dit laatste uiteraard met inachtnemen van de geldende regels. Voor de vergadering van 16 december heeft de agendacommissie besloten tot een deels digitale en een deels fysieke bijeenkomst.

De dialoog over het verzoek van het COA voor wensen en bedenkingen aangaande de vestiging van een regionaal opvangcentrum zal fysiek plaatsvinden. Daarbij is de afweging gemaakt dat het onderwerp mogelijk onvoldoende tot zijn recht komt in een digitale bespreking. Er is gekozen voor een minimale variant met uitsluitend woordvoerders aanwezig in de raadzaal van het Stadhuis die past in het wettelijke kader kader en de beste voorwaarden geeft voor een goed proces.