Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Informatiebijeenkomst toegankelijke en bereikbare overheid

Publicatiedatum: 
18 mei 2021

Wij zijn ons ervan bewust dat het vertrouwen in de overheid afneemt. Dat betekent werk aan de winkel om burger en overheid dichter bij elkaar te brengen. Dit actuele thema willen bespreken op 19 mei 2021, 16.00 – 17.00 uur. Voor deze sesie zijn uitgenodigd vertegenwoordigers van de wijken en dorpen. De bijeenkomst is te volgen via de stream in ons raadsinformatiesysteem.

We zoeken antwoord op vragen als; hoe komt het dat het zover is gekomen? En wat kunnen we doen om dit vertrouwen terug te winnen? Daarmee zijn we al best wel op de goede weg, maar er is zeker ruimte voor verbetering.

De volgende stap

Raadsleden hebben het initiatief genomen om dit onderwerp actief op te pakken. Inmiddels is er voor de gemeenteraad en collega’s een eerste aftrap geweest om iedereen bewust te maken van de situatie. Nu willen we de volgende stap zetten. Vertegenwoordigers uit de samenleving, wijken en dorpen zijn deskundig. Zij worden nu gevraagd input te geven en hun rol als schakel tussen raad, college en ambtenaren te pakken.

Programma:

Opening door wethouder Bert Wassink

Namens de initiatiefnemers korte toelichting door raadslid Femke Molenaar

Kristel Jeuring van het Landelijk Samenwerkingsverband voor actieve bewoners

Martien Wierdsma Lokale Ombudsvrouw

Stephanie Verstraeten LVB en Bert Wassink in gesprek met een ervaringsdeskundige

Afsluiting


Elke presentatie sluit af met de mogelijkheid om enkele vragen te stellen.

Wat doen we met de opbrengst en wat is het vervolg?

De opbrengst van deze sessie is een grotere bewustwording voor wie het als gemeente daadwerkelijk doen: onze bewoners. Wat doen we goed maar vooral ook waar schieten we te kort? Het is een essentiële bouwsteen in de weg naar een goed toegankelijke en bereikbare overheid.

Vervolg

In een derde sessie op 23 juni brengen we de huidige dienstverlening van de gemeente in kaart. Wat gebeurt er allemaal al? Waar zien we verbetermogelijkheden? Hoe zorgen we voor meer vertrouwen?

In het najaar volgt er een groot symposium waar bewoners, organisaties, ambtenaren en raadsleden elkaar in het echt ontmoeten. De verbeteropgave die daaruit volgt wordt gebruikt om beter met de vragen van bewoners om te gaan.