Lion Stadhuis

Motie 'Blik op bijzondere vrouwen'

Publicatiedatum: 
10 mrt 2021

De fractie van GroenLinks heeft het initiatief genomen voor een motie over bijzondere vrouwen. De gehele gemeenteraad steunt deze motie die op maandag 15 maart bekrachtigd wordt in de raadsvergadering. 

De motie vraagt aandacht voor bijzondere vrouwen uit de gemeente Leeuwarden die een stempel hebben gedrukt op onze geschiedenis en hiervoor blijvende erkenning verdienen.. Het voorstel is om deze vrouwen te eren door een straat of plein naar hen te vernoemen. De raad wil ook inwoners vragen ideeën aan te dragen. 

De motie onderstreept dat het doel van de internationale vrouwendag ook op andere dagen van het jaar door moet klinken en dat vernoemen van straatnamen daar een middel in kan zijn.

De inhoud van de motie is te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. De raadsvergadering is live te volgen via onze stream en omroep LEOMiddelsee.