Lion Stadhuis

Nieuws gemeenteraad

Publicatiedatum: 
3 feb 2016
Reactie gemeenteraad op mogelijke komst van een AZC aan de Snekertrekweg overwegend positief.

Maandag 1 februari sprak de gemeenteraad over de mogelijke komst van een AZC aan de Snekertrekweg in Leeuwarden. De raad had de gelegenheid zienswijzen en bedenkingen mee te geven aan het college van burgemeester en wethouders. De raad reageerde overwegend positief op de komst van een AZC naar Leeuwarden. De fracties van VVD en Gemeentebelangen zijn van mening dat de komst van een AZC niet wenselijk is. De VVD wil liever dat de gemeente meer inzet op het huisvesten van statushouders. Gemeentebelangen ziet meer in een aantal kleinschaliger locaties.