Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Open Podium communicatie noodverordening

Publicatiedatum: 
23 feb 2021

De gemeenteraad van Leeuwarden vergadert binnenkort over de voor zaterdag 30 januari afgekondigde noodverordening.

Op zaterdag 30 januari 2021 heeft burgemeester Buma een noodverordening afgekondigd en een veiligheidsrisicogebied aangewezen. Deze maatregelen zijn kenbaar gemaakt via de gemeentelijke website, de social media en een persbericht. Daarnaast heeft de burgemeester een interview aan de lokale pers gegeven. Een aantal fractievoorzitters heeft aangegeven te vinden dat de communicatie over de afkondiging van de noodverordening onduidelijk of verwarrend is geweest. Over de gang van zaken heeft de burgemeester een brief aan de raad gezonden met het aanbod een en ander nader toe te lichten.

Op 3 maat aanstaande is over dit onderwerp een Open Podium waarbij er gelegenheid is voor belanghebbenden om hun mening kenbaar te maken.

Hoe gaat dat tijdens de lockdown?

Tijdens de lockdown vergadert de gemeenteraad alleen digitaal en werkt ook verder zoveel mogelijk schriftelijk/digitaal:

Op 3 maart is er een Open Podium. Die bijeenkomst wordt gehouden via Teams (de app of online). U kunt schriftelijk een reactie inbrengen. Dat kan door het sturen van een mail of bijvoorbeeld een fimpje. Dan publiceert de griffie uw reactie geanonimiseerd in de vergaderagenda van de raad bij 3 maart.

De vergaderstukken

U vindt de informatie die de gemeenteraad heeft gekregen in de vergaderagenda van de raad.
Daar plaatsen wij ook alle binnengekomen reacties.

Uw aanmelding

Als u wilt reageren ontvangt de raad uw bijdrage graag vóór 1 maart via ">griffie@leeuwarden.nl zodat fracties op tijd kennis kunnen nemen van uw inbreng.

Heeft u nog vragen over de gang van zaken, neemt u dan ">contact op met de raadsgriffie via ditzelfde mailadres.