Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

PALGroenlinks vragen over weidevogelcompensatie beantwoord

Publicatiedatum: 
24 feb 2016

Na realisatie van de woonwijken Techum en Jabikswoude (Goutum-Súd) en de Haak om Leeuwarden, is ook de realisatie van de woonwijken Wiarda en de Klamp voorbereid. Een groot deel van dit gebied de Zuidlanden was van groot belang voor weidevogels.

Compensatie

Bij de besluitvorming over deze projecten was het uitgangspunt dat het verlies aan weidevogelgebied gecompenseerd zou worden. Nu een deel van de projecten is afgerond stelt de fractie van PALGroenLinks een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 16.56 KB) aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wol onder meer per project weten hoe en op welke wijze de weidevogelcompensatie vorm is gegeven. De fractie vraagt hoe de instandhouding van de compensatie is gewaarborgd en of het college zo nodig aanvullende afspraken wil maken.

Antwoord

In zijnpdf antwoord (PDF, 35.88 KB) zegt het college dat voor alle gerealiseerde projecten gekozen is om een bedrag te storten in het provinciaal fonds. Per deelgebied is aangegeven hoe en waar de compensatie heeft plaatsgevonden. De provincie waarborgt de instandhouding van de weidevogelcompensatie. Het college geeft aan dat er voldoende is gecompenseerd en vindt aanvullende maatregelen niet nodig.