Lion Stadhuis

Politiek Podium 1 december

Publicatiedatum: 
30 nov 2021

Op 1 december start de raadsdag al om 17.00 uur met een debat over de meld een vermoeden app. De raad gaat hierover met portefeuillehouder burgemeester Buma in gesprek. Om 19.00 uur start de avond met een besluitvormende vergadering. Onderwerpen zijn onder meer bestemmingsplan arken en woonschepen, APV carbidschieten en Wmo vervoer. De fracties hebben bij alle te bespreken onderwerpen moties en of amendementen aangekondigd. Tot slot zijn er twee moties aangekondigd buiten de orde. Dat zijn menstruatiearmoede en intake prostitutie.

Alle onderwerpen op de agenda staan met toelichting in het raadsinformatiesysteem iBabs. De vergadering is live te volgen via stream.