Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Politiek Podium 12 januari

Publicatiedatum: 
11 jan 2022

Woensdag 12 januari begint de vergadering met een uur actualiteit. De fracties stellen vragen aan het college over onderwerpen die op dat moment actueel zijn. Het college kan dit uur ook benutten om actief informatie te delen die actueel is. De onderwerpen die besproken worden staan in het raadsinformatiesysteem iBabs. 

Aansluitend aan de actualiteit is een debat over armoede en schuldhulp. Het debat wordt gecombineerd met het agenda initiatief ten aanzien van uitvoering van de Participatiewet van GLL, D66 en PvdA. In 2020 heeft een accentverschuiving plaatsgevonden in onze kijk op armoede en schuldhulp. Op basis van gesprekken met maatschappelijk betrokken partijen, de ambitie van het armoedepact (nu Moedige Dialoog Leeuwarden),  landelijke beleidsontwikkelingen, wetenschappelijke inzichten en gesprekken met o.a. ervaringsdeskundigen is geconcludeerd dat de instrumenten die vanaf 2014 zijn ingezet, het armoedeprobleem in kwantitatieve zin nauwelijks hebben verminderd. Het college heeft daarom besloten aan de gemeenteraad een nieuwe visie op armoede en schuldhulp ter vaststelling voor te leggen.
De ambitie is om de impact van het (langdurig) leven zonder bestaanszekerheid terug te brengen tot het niveau dat alle inwoners kunnen meedoen in de samenleving en zich kunnen ontwikkelen, waardoor zij een goede kwaliteit van leven ervaren en beschikken over voldoende middelen om dit te realiseren. De focus van deze brede ambitie is gericht op het voorkomen dat armoede van generatie op generatie overgaat, aangevuld met het vergroten van de bestaanszekerheid en het vereenvoudigen en versnellen van de schuldenaanpak.

Tot slot staat een informatieve bijeenkomst over concessieverlenging Leeuwarder Ondernemersfonds 2021 (LOF) op de agenda. Met ingang van 2009 is er een ondernemersfonds in Leeuwarden ingesteld. Om dit ondernemersfonds te kunnen vullen is indertijd door de gemeenteraad besloten om de tarieven van de OZB voor de niet-woningen in heel Leeuwarden met 5,5% te verhogen en om de meeropbrengst in een door de ondernemers zelf beheerd fonds te storten. Het voorstel aan de raad is om  de samenwerkingsperiode met het Leeuwarder Ondernemersfonds (LOF) opnieuw met 5 jaar te verlengen tot 31-12-2026 en om de meeropbrengst van de opslag van 5,5% op de onroerendezaakbelasting (ozb) niet-woningen te storten in het Leeuwarder ondernemingsfonds.

Alle informatie over de onderwerpen is te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. De vergadering is live te volgen via de stream op de site.