Lion Stadhuis

Politiek Podium 16 februari

Publicatiedatum: 
14 feb 2022

Woensdag 16 februari is een lange vergaderdag. De eerste bijeenkomst begint al om 14.00 uur. De raad begint dan met een debat over de Skalm in Stiens als vervolg op de informatieve bijeenkomst van vorige week. De verbouwing van het voormalige gemeentehuis in Stiens tot een nieuw multifunctioneel centrum verloopt niet vlekkeloos. Het voormalige bestuur van de de Skalm en de gemeente zijn het niet eens over de aanpak en werkwijze. Op initiatief van de fracties van CU, FNP en Lijst058 gaat de raad hierover in gesprek met de portefeuillehouder. 

Om 16.30 uur volgt een debat over Diftar. Dit is een vervolg van het debat van vorige week 9 februari. De raad wil in gesprek naar aanleiding van een brief van het college waarin staat dat de uitvoering van ‘Goed Scheiden Loont’ niet per 1 januari 2022, maar 1 januari 2023 zal plaatsvinden. Op 8 december 2021 heeft de raad een debat gehad over de vaste tarieven inzake de afvalstoffenheffing. Tijdens dit debat hebben de fracties van CDA, VVD, FNP, GBL en Lijst058 aangegeven nog een politieke behandeling van de raadsbrief te wensen. Deze politieke behandeling is volgens de fracties gewenst omdat de brief nog geen politiek oordeel van de raad heeft gekregen terwijl dit naar aanleiding van de indieners wel gewenst is. Deze brief is de basis van de agendering en het debat. De indieners hebben, op basis van de brief, de volgende debatvragen geformuleerd: 1. Wil de raad, in afwijking van haar eerder genomen besluit, een beperkte invoering in 2022 van Diftar? En in relatie tot het eerder genomen besluit van de raad: 2. Wil de raad de invoering van het eerder genomen besluit van Diftar doorzetten per 2023 – in plaats van 2022- gezien de invoering nog steeds zoveel open einden en risico’s kent?

Vervolgens is de avond gereserveerd voor een besluitvormende raadsvergadering. Op de agenda in ieder geval twee moties buiten de orde over jeugdzorg en deelscooters.

Alle agendapunten met bijbehorende informatie is te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. Hier staat ook de link om de vergadering live te volgen via stream