Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Politiek Podium 25 augustus

Publicatiedatum: 
18 aug 2021

Ontwerp omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid

De bestemmingsplannen voor het Buitengebied en Lytse Doarpen (beide plannen van de voormalige gemeente Boarnsterhim) moesten worden herzien in verband met actuele ontwikkelingen en verandering in wetgeving. In 2017 is ervoor gekozen deze werkzaamheden aan te grijpen om ervaring op te doen met de nieuwe Omgevingswet in de vorm van een pilot: het maken van een omgevingsplan voor het Buitengebied Zuid. Een plan waarin alle regels voor de fysieke leefomgeving worden opgenomen. Daarnaast ook de kans om nieuwe onderwerpen toe te voegen zoals gezondheid en duurzaamheid.

Een omgevingsplan is voor gemeente Leeuwarden nog niet eerder gemaakt. Het is een nieuwe manier van werken en denken. We moeten als gemeente dan ook oefenen en ervaring opdoen. Het gaat om een pilot, maar wel één die leidt tot een volwaardig plan. In dit Pre-omgevingsplan staan de belangrijkste keuzes voor wat we in het plangebied willen regelen en ook wat we juist niet meer willen regelen. Dit plan is dan ook nadrukkelijk niet te vergelijken met het ‘oude’ voorontwerp bestemmingsplan, zoals we dat nu nog kennen. Het Pre-omgevingsplan is een nieuw instrument waarmee de discussie/dialoog kan worden aangegaan. Een instrument om alle (nieuwe) onderwerpen en keuzes gericht op een bepaald gebiedstype goed te kunnen doorgronden.

Het Pre-omgevingsplan heeft vanaf 14 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit heeft geleid tot inspraakreacties en reacties van overlegpartners. Aan de raad zijn wensen en bedenkingen gevraagd. Alle reacties zijn verwerkt in de Reactie- en antwoordnota en de notitie beslisunten. Een aantal reacties heeft ook geleid tot aanpassing van de eerdere voorstellen

De raad wordt nu voorgesteld de Reactie- en antwoordnota overleg en inspraak en de Notitie besluitpunten Pre-omgevingsplan Leeuwarden – Buitengebied Zuid vast te stellen. Hierna zal het ontwerp omgevingsplan worden opgesteld. Dit plan zal ter inzage worden gelegd als de Omgevingswet in werking is getreden.

Woensdag 25 augustus is de hele avond gereserveerd voor dialoog over de notitie bouwstenen voor het ontwerp omgevingsplan Leeuwarden buitengebied zuid. Het concrete voorstel met bijlagen is te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. De vergadering is live te volgen via de stream op onze site.