Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Politiek Podium 25 oktober

Publicatiedatum: 
21 okt 2021

De vergadering van maandag 25 oktober staat in het teken van informatie. De gemeenteraad wordt geïnformeerd over vier onderwerpen. Hoe meer en beter de info is, hoe beter raadsleden zich een mening kunnen vormen over een onderwerp. Soms is de informatie ook voldoende voor dat moment en hoeft er niet verder over doorgesproken te worden.

De onderwerpen voor maandag zijn transformatie sociaal domein (Wmo) waar in de vorm van een panelgesprek de Rekenkamer van Leeuwarden, de directeur van Amaryllis en de wethouder spreken over kwesties rondom de Wmo. Bij het onderwerp integrale agenda binnenstad volgt een terugkoppeling van de motie die door de raad in november 2020 is aangenomen. Het resultaat van de uitvoering van de motie is een ambitiedocument agenda binnenstad 2021-2028 dat nu voorligt om over door te praten. 

Ook op de agenda lokale jeugdhulp en dan met name gericht op preventie en samenhang in de componenten die een goed jeugdstelsel moet omvatten. In een ambtelijke presentatie krijgt de raad komende maandag veel informatie over onderdelen in jeugdhulp en hun samenhang. Tot slot staat veiligheid en handhavingop de agenda. Dit is een vervolg op een eerder gesprek over handhaving van regelgeving en instrumenten daarvoor en de bevoegdheden en communicatie. In het overleg wordt ook gesproken over de verwachtingen tussen de gemeenteraad en de burgemeester als zelfstandig bestuursorgaan in relatie tot de handhavingsactiviteiten.

De volledige informatie is te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. De vergadering begint om 19.00 uur en is live te volgen via onze stream en omroep LEOMiddelsé.