Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Politiek Podium 6 januari

Publicatiedatum: 
30 dec 2020

De gemeenteraad begint het nieuwe jaar op 6 januari met drie onderwerpen in het Open Podium en u  kunt uw inbreng mee te geven aan de raad.

Uw inbreng telt mee

De gemeenteraad stelt het op prijs de mening van betrokken inwoners mee te nemen bij het bepalen van een standpunt. Daarom wordt u van harte uitgenodigd uw input te leveren.

Uw inbreng kan schriftelijk of digitaal. U kunt een mail of zelf opgenomen/ingesproken filmpje sturen aan de"> griffie of u kunt zich aanmelden om in te spreken tijdens een digitale msTeams bijeenkomst. Aanmelden kan ook via de mail, daar kunt u ook uw vragen stellen over de wijze waarop u uw inbreng geeft. Alle reacties moeten uiterlijk dinsdag 5 januari aangemeld zijn.  Alle informatie en stukken staat bij datum 6 januari in het raadsinformatiesysteem.

Woningen aan de Bonkevaart

Er is een aanvraag gedaan voor het mogelijk maken om 26 appartementen en 14 grondgebonden woningen te bouwen aan de Bonkevaart in Leeuwarden. De aanvraag is in strijd met het bestemmingsplan Tolhuis want dat staat op deze plek geen appartementen toe. De gemeente kan wel afwijken van het bestemmingsplan om de bouw mogelijk te maken. Die procedure is in gang gezet. Het ontwerpbesluit om de bouw mogelijk te maken heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn zienswijzen ingediend waarna het plan nog is aangepast. Op dit moment ligt bij de gemeenteraad het voorstel op tafel om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) af te geven en daarmee de bouw mogelijk te maken.

Reconstructie Prof. Mr. P.S. Gerbrandyweg

De Prof.mr. P.S. Gerbrandyweg is onderdeel van de stadsring. Er wordt al langer gewerkt aan het verbeteren van de doorstroming van verkeer op de stadsring. Een van de laatste projecten hiervan is de reconstructie van de Gerbrandyweg zodat deze gereed is voor toenemende mobiliteitsdruk en de stadsring functioneert als vliegwiel voor Leeuwarden. Er zijn diverse varianten ontwikkeld en beoordeeld op verkeerskundige, technische en stedenbouwkundige aspecten en draagvlak om de weg aan te passen. Het college stelt de raad voor om de reconstructie uit te voeren conform variant 2x1. (de varianten staan beschreven in de stukken die bij de agenda op de website staan. Wat vindt u er

Visie bezoek Leeuwarden 2025 en toeristenbelasting

De gemeente Leeuwarden heeft samen met toeristische ondernemers de "Visie Bezoek Leeuwarden 2025" opgesteld. Bezoek Leeuwarden gaat over het vrijetijdsbezoek van de toerist en de bewoner in de hele gemeente Leeuwarden. De visie beschrijft de samenhangende acties die de gemeente wil doen voor de gastvrije ontvangst en beleving van de bezoeker. Dit gaat over het fysieke aanbod; aantrekkelijke overnachtingen; een gevarieerd programma met evenementen, festivals, tentoonstelling etc. en het gaat over de marketing en promotie. Onder andere de opbrengst van Toeristenbelasting wordt hiervoor ingezet. De visie wordt uitgevoerd samen met de ondernemers en andere toeristische instellingen en aanbieders en met andere overheden. Heeft u nog een inbreng voor de gemeenteraad bij dit voorstel voordat de raad de visie vaststelt?