Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Politiek Podium 6 september

Publicatiedatum: 
5 sep 2021

Maandag 6 september is de eerstvolgende bijeenkomst van de gemeenteraad. De avond begint om 19.00 uur. Op de agenda informerende bijeenkomsten en debat. De raad laat zich door het college informeren over de stand van zaken rond de Hegewarren als het gaat om een mogelijke aanpassing van het gebied in relatie tot de vaarweg naar Drachten. Daarnaast deze avond info over het Fries en meertaligheidsbeleid en het concept ambitiedocument voor Leeuwarden oost. In het document Leeuwarden oost staat beschreven hoe de toekomst voor de betrokken wijken er uit kan gaan zien. De raad vraagt eerst zoveel mogelijk informatie om daarna een goed afgewogen debat te kunnen voeren en uiteindelijk een besluit te kunnen nemen. 

De onderwerpen voor het debat zijn het bestemmingsplan woonschepen en arken en de visie sociale basis. De sociale basis is het samenspel tussen individuele vrijwilligers, mantelzorgers, maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties om een stevig netwerk voor kwetsbaren in de samenleving te organiseren. De gemeente wil met deze visie meer richting geven aan hoe de samenwerking er onderling uit kan komen te zien. 

Alle (achtergrond) informatie is te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. De bijeenkomsten zijn live te volgen via stream.