Lion Stadhuis

Politiek Podium 7 september

Publicatiedatum: 
31 aug 2022

De zomervakantie zit er op. De gemeenteraad begint het vergaderseizoen op 7 september met een combinatie van informerende onderwerpen en debat. De avond begint met het onderdeel actualiteit. Hier kunnen raadsleden vragen aan het college stellen over onderwerpen die actueel aan de orde gesteld moeten worden. Op 7 september gaat het onder meer over bestemmingsplan Wergeasterdyk.

Vervolgens staan een aantal debatonderwerpen op de agenda, waaronder de opvang van vluchtelingen in het gebouw Heliconstate. Voor de volledige agenda verwijzen we naar het raadsinformatiesytsteem iBabs. De vergadering is live te volgen via stream op onze website.