Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Politiek Podium 8 november

Publicatiedatum: 
6 nov 2021

Maandag 8 november is de besluitvormende raadsvergadering over de begroting 2022. In 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Het college geeft aan dat daarom bestaand beleid wordt voortgezet en grote, nieuwe, projecten besproken en besloten moeten worden door een nieuwe raad.

Het college meldt dat het een belangrijke opgave blijft om de gevolgen en financiële schade van de coronapandemie zoveel mogelijk op te vangen en waar mogelijk het herstel te versnellen. Dat herstel staat in het teken van de overgang naar een groen, duurzaam, digitaal en inclusief Leeuwarden. De gemeente  blijft zich inspannen voor de meest kwetsbare inwoners en wijken. 

Op 1 november heeft de raad uitgebreid gedebateerd over de begroting en de voorstellen van het college. Nu moeten besluiten worden genomen. Raadsfracties hebben een elf-tal moties voorbereid en aangekondigd om het beleid voor de komende periode aan te passen. Deze zullen onderdeel uitmaken van de besluitvorming. De inhoud van de begroting en de aangekondigde moties zijn te lezen in het raadsinformatiesysteem iBabs. 

De vergadering begint om 19.00 uur en wordt digitaal georganiseerd. Vanzelfsprekend is de hele bijeenkomst live te volgen via stream.