Lion Stadhuis

Politiek Podium 9 februari

Publicatiedatum: 
9 feb 2022

Woensdag 9 februari staan er drie onderwerpen op de agenda van het Politiek Podium. Als eerste een debat over Diftar en het uitstellen van invoering van dit systeem. Naar aanleiding van een brief van het college om de uitvoering in 2023 te laten plaatsvinden hebben de fracties van CDA, VVD, FNP, GBLen Lijst 058 nog een politieke behandeling van de brief te wensen. Vragen die in het debat aan de orde komen zijn: Wil de raad, in afwijking van haar eerder genomen besluit, een beperkte invoering in 2022 van Diftar? En in relatie tot het eerder genomen besluit van de raad: Wil de raad de invoering van het eerder genomen besluit van Diftar doorzetten per 2023 – in plaats van 2022- gezien de invoering nog steeds zoveel open einden en risico’s kent?

Aansluitend staan twee informerende onderwerpen gepland. Dat zijn de evaluatie van de koerswijzigingen van de Rekenkamer en een agenda initiatief over de Lelylijn. Dit betreft een vraag van Lijst 058 en gaat om het volgende. De Lelylijn heeft een prominente plaats gekregen in het regeerakkoord van Rutte IV. Daarmee is de komst van de spoorlijn tussen Lelystad, Emmeloord, Heerenveen, Drachten en Groningen een stap dichterbij. Over de verdere uitvoering is nog niet veel bekend. In een eerdere fase heeft Leeuwarden aangegeven dat opgenomen zou moeten worden dat het op een na grootste stedelijke netwerk van het noorden (Leeuwarden) een overstapvrije verbinding met het westen behoeft met een zeer snel en conflictvrij tracé tussen Leeuwarden en Heerenveen. In een informatieve bijeenkomst wordt de Raad van Leeuwarden bijgepraat over de stand van zaken en zal een blik richting de toekomst worden geworpen. Daarbij kan worden ingegaan op de positie van Leeuwarden en lobby-activiteiten.