Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Regionale opvang asielzoekers

Publicatiedatum: 
7 dec 2020

De gemeente heeft een verzoek gekregen van het COA (Cenraal Orgaan opvang Asielzoekers) of de gemeente mee wil werken aan een onderzoek of het haalbaar is dat er een permanente opvanglocatie voor asielzoekers in Leeuwarden komt.

Het gaat om meewerken aan een onderzoek en niet om het kiezen van een locatie. Dat komt mogelijk later.

Het college van burgemeester en wethouders wil wel aan dit aan het onderzoek meewerken maar vraagt eerst aan de gemeenteraad wat hij vind van de vraag om mee te werken aan het onderzoek naar haalbaarheid. De raad kan wensen en bedenkingen meegeven voordat het college een definitief besluit neemt. Op 16 december staat het onderwerp op de agenda van de raad. De raad vraagt uw input en is benieuwd naar uw mening over de vraag om aan een onderzoek mee te werken.

U kunt de brief van het college lezen op de website van de gemeenteraad en in het raadsinformatiesysteem iBabs. Uw reactie kunt u schriftelijk via mail toesturen aan de griffie. Uw reactie moet voor 14 december binnen zijn.