Lion Stadhuis

Uitstel debat over vestiging Regionale Opvang Locatie

Publicatiedatum: 
5 jul 2022

Het college van burgemeester en wethouders heeft een brief aan de raad voorgelegd waarin staat dat het college bereid is mee te willen werken aan de vestiging van een Regionale Opvang Locatie (ROL) aan de Troelstraweg, locatie ‘Tuin’ in Leeuwarden. De raad zal in een debat zijn zienswijze aan het college meegeven. Dit stond gepland voor woensdag 6 juli. Het debat gaat op deze datum niet door en wordt doorgeschoven naar een later moment (na de zomervakantie).

Om zich op het debat voor te bereiden waren raadsleden aanwezig bij de informatiebijeenkomst op maandag 4 juli die door het COA en de gemeente Leeuwarden was georganiseerd. De verwachting was dat er ruimte zou zijn voor gesprek tussen raadsleden en aanwezige genodigden. Dit doel is in de optiek van raadsleden onvoldoende gehaald. Daardoor heeft de raad nog niet de gewenste informatie om zijn mening over de locatiekeuze en aanverwante maatregelen kunnen formuleren. Daarom heeft de agendacommissie besloten het debat voor 6 juli niet door te laten gaan.

Met burgemeester en wethouders en met het COA wordt overlegd hoe het voornemen voor een opvanglocatie na de zomervakantie zal worden besproken met de omwonenden, ondernemers en met de gemeenteraad en andere belanghebbenden. De gemeenteraad wil deze doelgroepen er goed bij betrekken.