Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Uw mening gevraagd: versterking sociale basis

Publicatiedatum: 
25 aug 2021

De gemeenteraad bespreekt in september de visie ‘Versterking sociale basis’. Op maandagavond 30 augustus is er ruimte voor uw inbreng tijdens een online vergadering. Veel organisaties en individuele vrijwilligers hebben in de aanloop naar de visie hun stem al laten horen, maar wellicht zijn er nog inzichten die de raad mee kan nemen bij de definitieve besluitvorming. De raad stelt uw mening zeer op prijs, tijdens of voorafgaand aan de bijeenkomst.

Zoals u weet verstaat de gemeente Leeuwarden onder de sociale basis het geheel van informele contacten en netwerken van bewoners(organisaties) en vrijwilligers(organisaties). Dit moet de ruggengraat vormen van de Leeuwarder samenleving. De visie beschrijft hoe de sociale basis in onze gemeente versterkt kan worden. Vrijwilligers krijgen ondersteuning van beroepskrachten. Een aantal uitgangspunten die de visie beschrijft zijn kortweg:

- Samenwerken en samen verantwoordelijk. Maatwerk per wijk of dorp

- Inwoners centraal. Vrijwilligers en beroepskrachten zijn laagdrempelig aanwezig

- Ruimte voor initiatieven vanuit de inwoners die bijdragen aan de leefbaarheid en vitaliteit van wijken en dorpen

De visie is het startschot om alle ingebrachte ideeën en meningen de komende tijd verder in te vullen en concreet te maken. Daarom willen de fracties graag zoveel mogelijk meningen en ideeën ophalen bij betrokken inwoners en organisaties. Dit levert vaak input vanuit de praktijk op. 

U kunt uw reactie, in de vorm van een tekst of een audio- of videobijlage, mailen naar ">griffie@leeuwarden.nl.

U kunt als u dat wilt ook deelnemen aan de informatieve bijeenkomst die de raad maandagavond 30 augustus digitaal via het programma Teams organiseert. Die bijeenkomst begint om 20.15 uur en is via een livestream te volgen. De vergaderstukken staan in het raadsinformatiesysteem iBabs.

De raadsgriffie ontvangt uw reactie en/of aanmelding graag maandag 30 augustus vóór 12.00 uur via het mailadres ">griffie@leeuwarden.nl. Uw reactie wordt gepubliceerd op bovenstaande webpagina. Na aanmelding ontvangt u nadere informatie over de gang van zaken tijdens de digitale bijeenkomst met raadsleden.