Lion Stadhuis

Verkeerssituatie Stationsgebied: uw mening graag!

Publicatiedatum: 
16 mrt 2021

Elke dag komen er zo’n 6000 fietsers en 14.000 voertuigen over de Stationsweg. Al sinds de herinrichting van het Stationsgebied in Leeuwarden is de verkeersveiligheid daar onderwerp van gesprek omdat er nogal wat verkeersongevallen of bijna-verkeersongevallen zijn. De gemeenteraad heeft het onderwerp op initiatief van de fractie Lijst058 wederom op de agenda gezet. Meerdere partijen ondersteunen het initiatief. De raad wil zicht krijgen op de problematiek en op mogelijke en onmogelijke oplossingsrichtingen.

Uw inbreng wordt op prijs gesteld

De gemeenteraad van Leeuwarden is benieuwd wat naar uw ervaring: wat vindt u van de verkeersveiligheid bij het Stationsplein? Heeft u wellicht suggesties om dit te verbeteren? In een Open Podium van de gemeenteraad op woensdag 24 maart, 19.00 uur, kunt u uw mening aan de gemeenteraad meegeven. De vergadering is digitaal en wordt gehouden via Teams (de app of online). Kunt en wilt u meedoen via Teams, geeft u dat dan via ">mail door aan de griffie, dan nodigen wij u 24 maart tegen 19.00 uur uit voor de sessie. Wilt u uw bijdrage liever vooraf schriftelijk of bijvoorbeeld via een filmpje doorgeven? Dan publiceert de griffie uw reactie geanonimiseerd in de vergaderagenda van de raad bij 24 maart. De vergaderstukken staan in het raadsinformatiesysteem iBabs. Daar plaatsen wij ook alle binnengekomen reacties.

Aanmelden

U moet uw inbreng op tijd aanleveren. Dat geldt ook als u mee wilt doen tijdens de vergadering. Voor beide opties geldt dat aanmelden kan tot uiterlijk dinsdag 23 maart 12.00 uur. Aanleveren kan via ">mail. De vergadering is live te volgen via de stream op de website en via omroep LEOMiddelsé. Voorafgaand is op maandag 15 maart een zogenaamde expertmeeting georganiseerd. Een verkeerspsycholoog, een shared space deskundige, een verkeerskundige van de gemeente, een vertegenwoordiger van de fietsersbond en van de werkgroep toegankelijkheid gaven hun visie. Deze bijeenkomst is toegevoegd aan de stukken voor 24 maart en is via het raadsinformatiesysteem iBabs terug te zien.

Vragen

Heeft u nog vragen over de gang van zaken, neemt u dan contact op met de raadsgriffie via ">mail.