Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Vragen PALGroenLinks, PvdA, Christen Unie, D66, VerenigdLinks over fietsmaatregelen Zuiderplein beantwoord

Publicatiedatum: 
14 mrt 2016

Dagelijks fietsen 18.00-20.000 mensen over de overweg Schrans en het Zuiderplein in Leeuwarden. Een plan voor een fietstunnel onder de overweg bij de Schrans haalde geen meerderheid in de raad. Alternatief plan was toen over het aanpassen van de stoplichten ten gunste van fietsers.

Oppakken

Het plan om de stoplichten aan te passen zou door het college in 2015 worden opgepakt. Tot op heden is dat niet gebeurd. De fracties van PALGroenLinks, PvdA, Christen Unie, D66 en Verenigd Links stellen hierover spdf schriftelijke vragen (PDF, 459.3 KB) aan het college. De fracties willen weten wat de stand van zaken is ten aanzien van het aanpassen van de verkeerslichten en waarom het zo lang moet duren.

Antwoord

In het pdf antwoord (PDF, 11.24 KB) zegt het college dat de spoorwegovergang in de Schrans en het Zuiderplein bekende barrières zijn in het fietsnetwerk qua doorstroming. Het fietsbeleidsplan stelt voor het Zuiderplein fietsvriendelijke maateregelen voor. Bij het vervangen van de verkeerslichten worden die maatregelen meegenomen. Ten aanzien van de verkeersveiligheid is er in de periode 2008 - 2012 geen letselongeval op het Zuiderplein geregistreerd.