Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Vragen PvdA over afsluiten Wergeasterdyk beantwoord

Publicatiedatum: 
17 feb 2016

Kort geleden stond een bericht in de Leeuwarder Courant over de afsluiting van de Wergeasterdyk. Dit is de verbinding tussen Wergea/Warten naar Goutum en Leeuwarden. Dit bericht brengt onrust met zich mee in de dorpen Wergea, Warten en Eagum. Het is de aansluiting voor bewoners van deze dorpen naar Goutum en Leeuwarden west.

Gevolgen afsluiting

De genoemde berichtgeving in de krant is voor de fractie van de PvdA aanleiding om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 508.96 KB) te stellen aan het college van burgemeester en wethouders. De fractie wil onder meer weten of de berichtgeving in de krant correct is en zo ja wat dan de aanleiding voor de afsluiting van de weg is. De fractie wil ook weten of het voornemen om de Wergeasterdyk te sluiten is gecommuniceerd met de betreffende dorpen.

Antwoord

In zijn pdf antwoord schriftelijke vragen (PDF, 39.49 KB) zegt het college dat in februari de voorgenomen afsluiting van een deel van de Wergeasterdyk voor gemotoriseerd verkeer is gepubliceerd. Door de Wergeasterdyk ter hoogte van de aansluiting met Sudertrimdielsdyk af te sluiten voor gemotoriseerd verker wordt (sluip)verkeer tussen de buurtschappen in de Zuidlanden en de stad via de Wergeasterdyuk door Goutumm voorkomen. Er is (voor)overleg geweest met o.a. dorpsbelang Goutum en wijkpanel De Zuidlanden. Er is voor verkeer van en naar de dorpen Warten, Wergea en Eagum geen sprake van een sterk gewijzigde verkeerssituatie, daarom is met hen geen (voor)overleg geweest.