Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Vragen PvdA over ESGL en monumentale kap station Leeuwarden

Publicatiedatum: 
22 feb 2016

In september 2014 heeft de raad ingestemd met maatregelen voor de extra sneltrein Groningen Leeuwarden (ESGL). Eén van de maatregelen betreft het aanpassen van een perron, waarbij het perron 5 meter wordt doorgetrokken tot onder de monumentale perronoverkapping. In een amendement heeft de fractie van de PvdA destijds gepleit voor het sparen van de monumentale perronoverkapping door een variant op de planen uit te werken.

Negatief pré-advies

In een informerende brief van het college die afgelopen week is verstuurd blijkt dat zowel de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) als Hûs en Hiem de inschatting van de PvdA delen. Beide organisaties geven aan dat de monumentale perronkap met de bijbehorende wand op staion Leeuwarden uniek is en veel waarde heeft. Het college schrijft dat ze de negatief beoordeelde variant laat uitwerken waarbij de perronkap ongeschonden blijft. De drie varianten worden opnieuw aan de raad voorgelegd. Deze ontwikkeling is voor de fractie van de PvdA aanleiding om een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 538.73 KB) aan het college te stellen. Zo wil de fractie onder meer weten waarom het college de voorkeursvariant nader wil onderbouwen, ondanks een negatief pré-advies van de RCE en Hûs en Hiem. De fractie wil ook weten wat de kosten zijn van deze nadere onderbouwing. De fractie wil inzage hebben in de pré-adviezen en vraagt eerdere varianten zoals neergelegd in de notitie perronverlenging station Leeuwarden ongewijzigd voor te leggen aan de gemeenteraad. Daarnaast vraagt de fractie naar de stand van zaken aangaande een in september ingediende motie over een nader onderzoek verkeersoplossingen Schrans-Zuiderplein.

Antwoord

In het pdf schriftelijke vragen (PDF, 53.43 KB) geeft het college aan dat aan bureau Lysias opdracht is gegeven om onderzoek te doen naar de besluitvorming van de variant waarbij de stationswand wordt doorbroken enof deze integraal en volledig is afgewogen. Lysias heeft ook de mogelijke alternatieven onderzocht. De kosten hiervoor bedragen rond de € 100.000,--. Het onderzoek is uitgevoerd n opdracht van de provincie Fryslân, ProRail en de gemeente Leeuwarden en de kosten worden gedekt door het project ESGL. De pré-adviezen zijnpdf bijlage (PDF, 126.75 KB). Er is gekozen voor een onafhankelijk onderzoek en niet door te gaan op de varianten uit de notitie perronverlenging station Leeuwarden in verband met voortschrijdend inzicht. Er is bewust gekozen voor een volledige heroverweging.