Bent u van plan naar het Gemeentehuis te komen? Lees dan eerst de voorwaarden en regels op de pagina ‘Openingstijden en diensten in Coronatijd’. Burgerzaken werkt bijvoorbeeld alleen nog maar op afspraak.

Lion Stadhuis

Vragen VVD over kraken Stationsweg beantwoord

Publicatiedatum: 
15 feb 2016

Onlangs is een rapport over leegstandsbeleid en kraakbeleid verschenen. Het is een evaluatie van de wet Kraken en Leegstand. Uit die evaluatie blijkt onder meer dat gemeenten nauwelijks werk maken van leegstandsbeleid.

Vragen

Naar aanleiding van de evaluatie heeft de fractie van de VVD een aantal pdf schriftelijke vragen (PDF, 152.94 KB) aan het college van burgemeester en wethouders. Zo wil de fractie onder meer weten of de gemeente Leeuwarden beschikt over een integraal leegstands- en kraakbeleid. Concreet wil de fractie weten hoe de gemeente omgaat met een pand aan de Stationsstraat in Leeuwarden dat al geruime tijd gekraakt wordt. De fractie wil weten waarom er (nog) niet wordt opgetreden tegen de krakers.

Antwoord

In zijn pdf antwoord (PDF, 43.91 KB) zegt het college bekend te zijn met het genoemde evaluatierapport en daarover het standpunt van het kabinet afwacht. Het college geeft aan dat de leegstand in de gemeente Leeuwarden beperkt is en niet heel erg afwijkt van andere gemeenten. Ten aanzien van het pand aan de Stationsstraat geeft het college aan dat dit pand, na wederom lange leegstand, in 2014 voor een tweede keer is gekraakt. Het OM ziet op dit moment geen aanleiding om over te gaan tot strafrechtelijke ontruiming. Ten aanzien van het brandveiligheidsvraagstuk is bij een inspectie in januari geconstateerd dat er geen sprake is van een groot veiligheidsrisico. Omtrent overige opmerkingen die op sociale media verschenen zegt het college dat de burgemeester geen rol kan en mag spelen als er sprake is van een aangelegenheid tussen justitie en politie. Ten aanzien van aangebrachte gevelreclame op het pand zal de gemeente handhavend gaan optreden.