Lion Stadhuis

Politiek Podium

29 juni 2022
19:00
23:00

De vergadering van de gemeenteraad noemen we Politiek Podium. De vergadering is wekelijks op woensdag in het Stadhuis aan het Hofplein in Leeuwarden. Beurtelings is er een informatieve avond, een debat of een besluitvormende vergadering. De bijeenkomsten van het Politiek Podium zijn altijd live te volgen via de stream op onze site.

Algemeen: houd de website www.gemeenteraadleeuwarden.nl en het raadsinformatiesysteem iBabs goed in de gaten. Hierop publiceert de griffie steeds de meest actuele stand van zaken voor de agenda’s en de besluitvorming van de gemeenteraad. Bij vragen kunt u contact opnemen met de griffie van de gemeenteraad via griffie@leeuwarden.nl.