Lion forum in Nieuwe Zaal

Schriftelijke vragen door de gemeenteraad

De fracties in de gemeenteraad kunnen schriftelijke vragen aan het college stellen. Dat kunnen vragen over allerhande onderwerpen zijn. De vragen en antwoorden zijn verzameld  in een overzicht.