Ga naar de inhoud
Voorstellen

Boodschap aan de raad

Naar de boodschappen

Toelichting

Huidige fase

Uitslag

Fasen

Jouw boodschap

-

Wat ga je doen:  

  • Schrijf op wat je wilt vertellen en wat je wilt bereiken.
  • Probeer zo veel mogelijk steun (likes) voor je voorstel te verzamelen.

Toelichting

  • Als inwoner kun je je punt op de agenda van de gemeenteraad zetten: ideeën, initiatieven of dingen waar je in Leeuwarden tegenaan loopt.
  • Daar is in principe elke drie weken tijd voor ingeruimd in het programma van de gemeenteraad.
  • Hieronder kun je spreektijd voor je 'boodschap aan de raad' aanvragen door een plan in te dienen.
  • Als iemand een 'boodschap aan de raad' heeft aangemeld, kun de onderwerpen die jij het belangrijkst vindt ondersteunen door op het duimpje omhoog te klikken.
  • De voorstellen met de meeste 'duimpjes' krijgen een plek op de agenda.
  • Let op: de agendacommissie van de raad beslist of en wanneer een 'boodschap aan de raad' precies wordt besproken.
Dien je voorstel in

Jouw favoriet

-

Welk van de voorstellen die zijn gedaan om aan de raad te presenteren is jouw favoriet?

Steun je favoriet!

Agendacommissie

-

De agendacommissie van de gemeenteraad bekijkt of het voorstel geschikt is om aan de raad te presenteren.

Hier is de officële tekst over de criteria:
Een voorstel voor een Boodschap aan de Raad (burgeragendering) "zal door de agendacommissie niet in behandeling worden genomen als het gaat over:
a. een onderwerp dat niet behoort tot de bevoegdheid van de raad;
b. een vraag over het gemeentelijk beleid;
c. een klacht in de zin van hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht over een gedraging van het gemeentebestuur;
d. een bezwaar in de zin van hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht tegen een besluit van het gemeentebestuur, of
e. een onderwerp waarover korter dan 12 maanden voor indiening van de burgeragendering door de raad een besluit is genomen, tenzij nieuwe argumenten tot een nieuwe afweging zouden kunnen leiden;
f. een onderwerp, waarvoor een raadsbesluit in voorbereiding is."

Uitslag

-

Tijdens de Boodschap aan de Raad van 26 juni zullen twee inwoners hun ideeën toelichten:

  1. Peter Teeuwen over 'Hobby om de Hoek doet het anders'
  2. Ewout van de Belt over 'Beperken overlast en verzoek tot behoud vogelpopulatie'

Je kunt de presentatie bijwonen op het stadhuis of volgen via de livestream (en achteraf terugkijken) op Agenda Leeuwarden - Boodschap aan de raad - oranjezaal woensdag 26 juni 2024 19:00 - 19:30 - iBabs Publieksportaal (bestuurlijkeinformatie.nl)

Naar de boodschappen

Politiek Podium 26 juni 2024

Alle voorstellen op de kaart

Voorstellen

Beperken overlast en verzoek tot behoud vogelpopulatie

Beperken overlast en verzoek tot behoud vogelpopulatie

04-06-2024  •  1 reactie  •  Ewout van de Belt  •  Politiek Podium 26 juni 2024

Bekijk voorstel
Logo hobby om de hoek.png

Hobby om de Hoek doet het anders

29-05-2024  •  1 reactie  •  M. Radstake  •  Politiek Podium 26 juni 2024

Bekijk voorstel

Over dit proces

Je kunt een onderwerp (boodschap) op de agenda van de gemeenteraad proberen te zetten. Dat doe je door een voorstel in te dienen. In de volgende fase kun je zo veel mogelijk steun voor jouw boodschap verzamelen. De agenda-commissie van de raad beoordeelt daarna de aanvragen en weegt daarbij het aantal 'likes' mee. Deze commissie bepaalt uiteindelijk welke onderwerpen wanneer op de agenda van de gemeenteraad komen. Er is in principe om de drie weken tijd gereserveerd voor de 'Boodschap aan de Raad'.