Ga naar de inhoud

Raad en inwoners

in gesprek met elkaar

 

Dit is de online plek waar jouw mening en jouw ideeën bij de gemeenteraad terecht komen.

Hier kun jij jouw ideeën met ons delen. Je kunt problemen onder onze aandacht brengen. En met ons in gesprek gaan over de dingen die voor jou belangrijk zijn. Hier ligt de kans om ons te helpen bij ons werk en bij de beslissingen die we nemen.

Extra hulp(middelen) nodig om mee te kunnen doen? 

De gemeenteraad voor 2022-2026