Ga naar de inhoud

Agenderen

Dit zijn de huidige plannen van de gemeente. Afhankelijk van het soort plan kan je opmerkingen maken op het document, discussies starten of voorstellen indienen.

Er zijn geen actieve plannen

Hulp bij inspraak

Neem deel aan debatten en plannen voorafgaand aan de totstandkoming van verordeningen, beleid en uitvoering. Jouw mening telt.